Prijava sprememb števila uporabnikov

Objavljeno dne 26. septembra, 2012

Na osnovi 29. člena Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 60/09 in 87/11) so lastniki ali najemniki dolžni vse morebitne spremembe števila uporabnikov (osebe in živali) sporočiti upravniku najkasneje v roku 15 dni po nastali spremembi. V primeru spremembe priloženi obrazec natisnite, izpolnite in podpišite ter ga pošljite po elektronski pošti na naslov: nasa.soseska@telemach.net, po faksu številka: 518 10 94, po navadni pošti na naslov: Naša soseska d.o.o., Brilejeva ulica 8, 1000 Ljubljana ali pa oddate osebno v poštni nabiralnik Naša soseska d.o.o., ki se nahaja na vašem objektu.

Obrazec prijava števila ali spremembe števila uporabnikov posamezne enote