Vizija in poslanstvo

  • Trdno smo prepričani, da se upravljanje večstanovanjskih stavb tesno prepleta z upravljanjem medčloveških odnosov. Le če prisluhnemo stanovalcem, lahko kakovostno upravljamo stavbo in prispevamo k napredku celotne soseske.
  • Finančni vidik je nedvomno pomemben. Zavedamo pa se tudi, da je kakovost življenja neprecenljiva. Zato svoje konkurenčnosti zagotovo ne bomo povečevali z zniževanjem stroškov, ki bi vplivalo na zniževanje kakovosti naših storitev.
  • Primarno bivalno okolje je naše ‘gnezdo’, ‘trdnjava’, ‘školjka’. Je naš intimni ‘brlog’, v katerem se razživimo, v katerem zbiramo moči, tkemo sanje in načrtujemo naše zunanje življenje. Če nas naše bivalno okolje navdihuje, spodbuja in razveseljuje, bomo uspešni v vseh naših vlogah in okoljih. Tega se kot upravitelj večstanovanjskih stavb zelo zavedamo, zato nam ni žal naporov in prizadevanj, ki prispevajo k dvigu kulture bivanja soseske, v kateri smo prisotni.

 

Naši načrti za prihodnost:

  • še naprej si bomo prizadevali za zeleno in urejeno okolje v soseski, saj ta prizadevanja nedvomno prispevajo h kakovosti bivanja in bogatijo dediščino naših otrok in vnukov,
  • naš cilj so tudi urejena, vzdrževana in prijazna otroška igrišča,
  • še naprej bomo iskali inovativne, ekološke načine, ki bodo omogočili ekonomično reciklažo virov (npr. vode),
  • prizadevali si bomo obogatiti prodajno ponudbo soseske z izdelki, ki dvigujejo kakovost življenja – npr. s stojnicami pridelovalcev naravne hrane iz okolice,
  • na principu modela pomoči na domu bomo poskrbeli za stanovalce, ki potrebujejo domsko asistenco.