Izboljšujemo upravljanje bivanja

Ne mirujemo. Nenehno opazujemo, proučujemo, zbiramo mnenja, se učimo na dobrih zgledih, načrtujemo in uvajamo izboljšave. Skrbno prisluhnemo lastnikom stanovanj in se na poti do cilja nenehno zavedamo, da se strokovnost in celovita kakovost storitev odraža zlasti na majhnih, pogosto nepredvidljivih detajlih.

Nekaj primerov:

  • stremimo k povezovanju večstanovanjskih stavb v soseski, saj to vodi k nižjim stroškom upravljanja in ostalim ugodnostim (npr. ugodnejše stanovanjsko zavarovanje),
  • skrbno nadziramo opravljanje vseh storitev, ki jih naši stanovalci plačujejo (npr. ali naš pogodbeni partner odvaža odpadke v dogovorjenem roku ali le takrat, ko so zabojniki polni),
  • skrbimo, da vsi naši izvajalci spoštujejo našo lastnino; to je za nas pomemben kriterij pri presoji kakovosti njihovega dela,
  • zagovarjamo popolno transparentnost poslovanja, zato za vsako stavbo, ki jo upravljamo, vodimo ločen bančni račun; za nas to pomeni bolj zapleten način poslovanja, za naše naročnike pa nedvomno preglednejše poslovanje,
  • svoje poslovanje gradimo na kakovostnem upravljanju medčloveških odnosov, zato imamo tedenske govorilne ure, ko nas lahko stanovalci obiščejo in nam zaupajo svoje pripombe, predloge, mnenja,
  • vsakemu novemu lastniku izrazimo dobrodošlico in ga seznanimo z bistvenimi kontakti, na katerih lahko dobi potrebne informacije.